Waldemar Malicki
Wydarzenia w których uczestniczy artysta