03.06.2023
Waldemar Malicki Bernard Chmielarz Anita Rywalska Marcin Pomykała Orkiestra
17.03.2023
Waldemar Malicki Anita Rywalska Marcin Pomykała Małgorzata Krzyżanowicz
03.03.2023
Andrzej Grabowski, Jan Frycz, Jan Peszek, Mikołaj Grabowski
04.03.2023
Andrzej Grabowski, Jan Frycz, Jan Peszek, Mikołaj Grabowski
11.03.2023
Vadim Brodski Bente Kahan - wokal, Marta Bizoń - wokal, Marta Mołodynska-Wheeler - piano, Beata Urbanek-Kalinowska - wiolonczela, Piotr Lato - klarnet